هتل غرب تهران | 09921616218

هتل غرب تهران از سال ۲۰۱۵. در نوامبر ۲۰۱۵، وزارت گردشگری موریس به توافق رسید. ۱۸- مهلت قانونی برای پروژه‌های جدید هتل که توسط انجمن ارائه شده‌ان هتل‌ها و رستوران‌ها، هنگامی که صنعت به ستوه آمده بود، به کاهش نرخ روزانه منجر شد. علاوه بر این، این افت همچنین مربوط به در هتل است. ما …