هتل اوین | 09921616218

هتل اوین در توافق، نامزد ۵ این حقیقت را تکرار می‌کند که یک گروه جوان‌تر هدف قرار گرفته‌است. حقیقت این است که هتل یک هتل زنجیره‌ای سنتی است که کوچک‌تر می‌شود. مردم کم‌تر به اموال علاقه دارند. وب سایت‌های ارتباط جمعی راهی برای اثبات این موضوع هستند که مفاهیم  می‌توانند برای مشتریان جوان جذاب باشند. …