هتل گیشا | 09921616218

هتل گیشا سیستم‌های شبکه‌ای مانند هتل‌های اصلی دنیا عوامل سفر مجریان تور برنامه ریزان جلسه هنگامی که درخواست رزرو پذیرفته می‌شود، جزئیات رزرو اتاق از این قرار است: به عنوان نام مهمان (ها)، دوره اقامت، نوع و نرخ اتاق، روش پرداخت، میهمان اطلاعات تماس و درخواست‌های خاص بر روی یک فرم رزرو شده ثبت خواهد …