هتل فرحزاد | 09921616218

هتل فرحزاد تمام پرسنل باید در موارد یافت‌شده در محوطه هتل، بدون در نظر گرفتن ارزش آن‌ها دست به دست هم بدهند. اغلب هتل‌ها این وظیفه را به بخش امور خانه‌داری، یا بخش امنیتی واگذار می‌کنند. همه اطلاعات در مجموعه گم‌شده ثبت شده‌اند و برای سریع و آسان پیدا می‌شوند. هتل نزدیک فرحزاد هتل پونک …