هتل قنات کوثر | 09921616218

هتل قنات کوثر تاثیرات اجتماعی گردشگری علاوه بر مزایای اقتصادی توسعه گردشگری، تاثیرات مثبت اجتماعی شامل افزایش امکانات رفاهی (مانند پارک‌ها، امکانات تفریحی)، سرمایه‌گذاری در هنر، فرهنگ،   میراث و سنت، جشن جوامع بومی و غرور اجتماعی. گرچه بسیاری از مناطق جهان به شکل پارک‌ها حفاظت‌شده و محافظت می‌شوند. توسعه گردشگری می‌تواند تاثیرات اقتصادی منفی …