هتل تهرانپارس | 09921616218

هتل تهرانپارس شبه‌ای مهمان برای هتل‌های سه ستاره ۲ % افزایش یافت و همراه با ۶ / ۵.۶ % افزایش یافت. درآمد اتاق به میزان ۷.۶ % افزایش یافت. ما انتظار داریم که مهمان شب‌ها ۱.۵ درصد نرخ سالیانه را افزایش دهد. هتل نزدیک تهرانپارس هتل پاسداران  ۰. ۲ % بهره سالانه مرکب در اتاق‌های …