هتل بلوار فردوس | 09921616218

هتل بلوار فردوس کارکنان، نگهداری می‌شوند و پی‌گیری می‌شوند. تمام پرسنل باید در موارد یافت‌شده در محوطه هتل، بدون در نظر گرفتن ارزش آن‌ها دست به دست هم بدهند. اغلب هتل‌ها این وظیفه را به بخش امور خانه‌داری، یا بخش امنیتی واگذار می‌کنند. همه اطلاعات در مجموعه گم‌شده ثبت شده‌اند و برای سریع و آسان …