هتل فرجام | 09921616218

هتل فرجام

محدودیت‌های ثبت سطح: باید در یکی از سطوح زیر ثبت‌نام کنید: تحصیلات تکمیلی.
محدودیت‌های دانشگاهی: باید در یکی از دانشکده‌های زیر ثبت‌نام کنید: گردشگری ورزشی
این درس ممکن است برای اعتبارات اضافی تکرار نشود.
. موضوعات ویژه در زمینه صنعت گردشگری و هتلداری. ۱.۵ ساعت اعتبار
این سمینار برای ارائه بررسی عمیق موضوعات خاص، مسائل جاری و گرایش‌ها در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی طراحی شده‌است. مربوطه
مشکلات صنعتی و مسائل مربوط به مدیریت و پرسنل در صنایع مربوطه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

هتل نزدیک فرجام

هتل تهرانپارس

محدودیت‌های ثبت سطح: باید در یکی از سطوح زیر ثبت‌نام کنید: تحصیلات تکمیلی.
محدودیت‌های دانشگاهی: باید در یکی از دانشکده‌های زیر ثبت‌نام کنید: گردشگری ورزشی
: این درس ممکن است برای اعتبار بیشتر تکرار شود.
برنامه اجرایی مدیریت
. تجزیه و تحلیل گردشگری. ۳ ساعت اعتباری.

هتل در فرجام تهران

هتل شرق تهران

هدف از این درس فراهم کردن متخصصان صنعت گردشگری با ابزارهای لازم برای هدایت / کمک به تصمیم‌گیری است.

این دوره برای آشنا شدن طراحی شده‌است.
دانشجویان با مدیریت داده‌های کمی و مهارت‌های تحلیلی مانند مدل اقتصاد سنجی، پیش‌بینی، تفسیر نتایج، و توسعه
با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی گردشگری و گردشگری و همچنین نرم‌افزارهای تحلیلی. تاکید ویژه به مدل‌سازی اقتصادسنجی
البته،

رزرو هتل در فرجام

هتل نارمک

دو هدف اصلی: توسعه مهارت در استفاده از تکنیک‌های تحلیل داده‌های پیشرفته و توسعه تخصص در تفسیر
ارتباط نتایج آن‌ها.
محدودیت‌های ثبت سطح: باید در یکی از سطوح زیر ثبت‌نام کنید: تحصیلات تکمیلی.
این درس ممکن است برای اعتبارات اضافی تکرار نشود.
شرایط اولیه:
حداقل درجه  ممکن نیست بصورت همزمان انجام شود.
. مدیریت برند استراتژیک. ۱.۵ ساعت اعتبار
مدیریت برند موفق نیاز به سازمان‌های گردشگری و مهمان‌نوازی است که در بازارهای بسیار رقابتی عمل می‌کنند. در فراهم آوردن دانش آموزان
این روش برای بهره‌برداری از مزیت رقابتی از طریق مدیریت برند، ماهیت برند، اهمیت برند را معرفی خواهد کرد.

هتل آپارتمان در فرجام

ایجاد یک وعده، و ابزار مورد نیاز برای توسعه یک استراتژی برند منسجم. توجه به عناصر یک سرویس موفق در نظر گرفته خواهد شد.
برند با تمرکز بر ایجاد یک پیشنهاد گردشگری متمایز و پیشنهاد مهمان‌نوازی. چارچوب مدیریت برند استراتژیک تنظیم خواهد شد

هتل در منطقه فرجام

کاملاً یاد داشته باشید کاربر رایانه در سیستم که در حوزه فناوری اطلاعات برای صنعت هتلداری یک شغلی را با شایستگی های کار با سیستم عامل ویندوز اینترنت و شبکه تولید پروژه به ارمغان می آورد متصدی

 

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *